บริษัท จัดหางาน พีเพิล วัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 และเริ่มให้บริการพนักงานสัญญาจ้าง (Temporary Staff) ประจำสำนักงานรายแรกๆ ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพคู่ธุรกิจให้สามารถมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจเป็นหลัก (Core Business) ภายหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Crisis) และแบ่งงานด้านการจัดการงานบุคคลให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราเป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น การสรรหาและคัดเลือก การจัดทำเงินเดือน การว่าจ้างแรงงาน การพัฒนาแรงงาน รวมถึงงานแรงงานสัมพันธ์
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี พีเพิล วัน ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพด้านการสรรหา “Professional Recruitment” มาโดยตลอด เพราะการสรรหา คือ หัวใจในการบริการของเรา และการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้คู่ธุรกิจ คือ มีพนักงานทำงานในทุกๆ วัน ทำให้ พีเพิล วัน ขยายขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร ประกันภัย ภาคการผลิต และบริการ รวมไปถึงการขนส่งและคลังสินค้า ในตำแหน่งต่างๆ ในหลากหลายสายงาน
พีเพิล วัน มุ่งมั่นในพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพการบริการ ทักษะความรู้ของบุคลากร และเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้คู่ธุรกิจของเรามีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างยั่งยืน และเติบโตอย่างมั่นคง

Vision

พันธมิตรด้านการบริหารงานบุคคลและการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับการบริการที่ดีที่สุด และสนับสนุนคู่ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

Mission

พีเพิล วัน มุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับคู่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Pojanee Rojwarawat

Managing Director

Songporn Thankpiboonvet

Deputy Managing Director

Charutsorn Chunhachai

Business Development Manager

Kittisak Sathiankan

Customer Service Manager

Chawanagorn Jitkalpana

Assistant Human Resource Operation Manager

Apiwan Suphasakuldumrong

Assistant Operation Manager

Autcharaporn Phorod

Assistant Customer Service Manager

Rattanaphorn Theerakit

Assistant HRBP Manager

Nichapha Srisuwan

Sr.Accounting Supervisor