0
ปีในตลาดแรงงาน
0
ลูกค้าที่เชื่อมั่น
0
พนักงานของเรา
0
พื้นที่ที่ให้บริการ
0
ตำแหน่งที่ให้บริการ
0
ผู้สมัครงานกับเรา

พีเพิล วัน มืออาชีพด้านการสรรหาพนักงานและการจัดจ้างบริการ เพื่อสนับสนุนให้คู่ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และไร้กังวล ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบสภาพการจ้างสวัสดิการ การบริหาร กำลังพลอย่างเหมาะสม การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะกับธุรกิจ บริการจ่ายค่าตอบแทนแบบประจำและครั้งคราว บริการการจัดจ้างพนักงานสัญญาจ้างบริการตรวจสอบประวัติการทำงานเดิมและประวัติอาชญากรรม ด้วยประสบการณ์ในตลาดแรงงาน