Temporary staff Service

การจัดจ้างเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว การจัดจ้างในรูปแบบที่เหมาะกับงานตามฤดูกาล หรืองานโครงการ งานที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบสัญญาจ้างรายเดือน หรือรายปี

Recruitment Service

ไม่ว่าคุณจะหาพนักงานใหม่จำนวนมากหรือไม่ได้หาเป็นประจำ เราก็เป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณพบกับคนที่ใช่ ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวาง และ Recruiter จำนวนมากของเรา คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการหาพื้นที่ประกาศงาน คัดเลือกประวัติจำนวนมาก เพียงแค่บอกเรา และรอรับประวัติผู้สมัครจากเราเท่านั้น แน่นอนว่าคุณยังคงเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายในการรับพนักงาน แต่จะดีแค่ไหนหากมีมืออาชีพช่วยคัดกรองคนที่คุณสมบัติเหมาะสม และใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมากที่สุด แน่นอนว่าจะทำให้คุณประหยัดเวลาไปมากเลยทีเดียว

Reference Check

คัดกรองและตรวจสอบพนักงานของคุณ ก่อนจะตัดสินใจรับเขามาร่วมทีม ด้วยบริการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรม และประวัติการทำงานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เพื่อทำให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณทราบคือข้อเท็จจริง เรามีบริการตรวจสอบตามกระบวนการปกติ และบริการแบบ Fast Track ที่จะทำให้คุณทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

HR Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านงานบุคคล ทั้งสภาพการจัดจ้าง การจัดการด้านแรงงาน การพัฒนาพนักงานด้วยประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี และเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทำให้เรามีรูปแบบที่ใช้จริงในโลกธุรกิจจำนวนมากที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดจ้างของผู้ว่าจ้างได้อย่างเหมาะสม และลดอัตราการลาออกได้ รวมถึงมีบทเรียนดีๆ ในการพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลาย ที่จะทำให้คุณได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง

Just pay

ทำให้ทุกการจ่ายเงิน เป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง โบนัส คอมมิสชั่น หรือค่าใช้จ่ายในการทำงาน ในรูปแบบวันถัดไป ทำให้ผู้ประกอบการสะดวกสบายลดการจัดการเรื่องเอกสารและกระบวนการทางบัญชี และมีเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ให้ทุกการทำงานไม่สะดุดและราบรื่นด้วย Just Pay

Workplace&Equipment Service

บริการที่ทำงานชั่วคราว (แบบหมุนเวียน) พร้อม Facilities ที่สำคัญสำหรับการทำงาน เราทราบดีว่าเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ เราจะช้าไม่ได้ หากพื้นที่ทำงานของคุณยังไม่พร้อม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอ บริการของเราจะช่วยจัดหาพื้นที่ปฏิบัติงานระยะสั้น รวมถึงจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้คุณได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณ